Repetities

De wekelijkse repetities vinden plaats op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het korpsgebouw van het Leger des Heils, Dokter D. Bosstraat 16 te Winschoten.