Het koor

Avventura Musicale is een kamerkoor, opgericht in 1989. Het mag zich met recht een Regionaal Gemengd Koor noemen, want de koorleden komen uit alle windstreken.

Er wordt gerepeteerd in het korpsgebouw van het Leger des Heils, Dokter Bosstraat 16 te Winschoten met één gemeenschappelijk doel: “samen muziek” maken in de ware zin van het woord.

Om de boog gespannen te houden en om anderen te laten delen in het plezier dat het koor aan het zingen beleeft, wordt er jaarlijks tenminste één concert gegeven.

Het repertoire is zeer afwisselend:  barok (Bach), maar ook klassiek (Mozart, Mendelssohn, Hayn), romantisch/religieus (Fauré, Gounod) en modern (Vaughan Williams en Karl Jenkins).

Het koor wordt vaak begeleid door professionele instrumentalisten zoals pianisten en zangers. We zingen echter ook graag a capella werken. Met andere koren werkt Avventura graag samen wanneer zich de gelegenheid voordoet.

Ellen Klopstra heeft sinds 1 december 2014 het stokje overgenomen van Petra Lunsche, die sinds januari 2008 de dirigente was. Van 2000-2007 was Chris Holman dirigent. Oprichter Jan Verbogt leidde het koor vanaf 1989 twaalf jaar.

Ellen Klopstra